پروژه اجرا شده در برج آسمان

پروژه رنگ نما برج آسمان واقع درفرمانیه تهران در سال 94 توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.

برج بزرگ و معتبر  آسمان واقع در تقاطع خیابان پاسداران و فرمانیه می باشد ، این پروژه دومین برج بلند مسکونی تهران است و در 37 طبقه احداث گردیده است و بیش از صد متر ارتفاع دارد ، دارای 104 واحد مسکونی و مجموعه های بزرگ تجاری  و اداری می باشد.

این پروژه بالغ بر 30000 متر مربع است و از رنگ های رین کالر و رین کالر الاستومر شرکت رنگ ساختمانی نیوکالر استفاده کرده است .

در ابتدا نما با واترجت بالای 100بار فشار شست و شو داده شده و پس از اجرای پرایمر نفودی ، رنگ نمای رین کالر و رنگ نمای رین کالر الاستومر اجرا شده است .

پروژه برج آسمان در سال 94 اجرا شده است و همچنان کیفیت رنگ نما ها حفظ شده است .

به دلیل مسائل امنینتی و عدم استفاده از داربست در این پروژه روش راپل اجرا گردیده است .