نقاشی اکریلیک - newcolourco.ir

انواع نقاشی اکریلیک

نقاشی اکریلیک با استفاده از رنگ هایی انجام می گیرد که بر پایه رزین ساخته می شوند. در ترکیب این رزین ها از پلیمریزاسیون اسید اکریلیک یا متاکریلیک اسید استفاده می شود. به طور کلی می توان گفت که رنگ  اکریلیک به دو قسم پایه آب و پایه حلال تقسیم می شود. این نوع رنگ در ابتدا صرفاً برای استفاده در اتومبیل مورد استفاده قرار می گرفت. اما در حال حاضر با توجه به سازگاری که با محیط زیست دارد، استفاده از آن در موارد متعددی صورت می گیرد. پس می توان رنگ اکریلیک را جایگزینی برای رنگ های روغنی در نظر گرفت. انواع نقاشی با رنگ اکریلیک به شرح زیر می باشد:

  • نقاشی اکریلیک برای نمای ساختمان
  • نقاشی هنری با رنگ اکریلیک
  • نقاشی اکریلیک با رنگ ترافیکی برای بزرگراه و خیابان
  • نقاشی اکریلیک تزئینی داخل ساختمان
  • نقاشی اکریلیک با رنگ مخصوص استخر
  • نقاشی اکریلیک بر روی پارچه
  • نقاشی اکریلیک بر روی چوب
  • نقاشی اکریلیک بر روی شیشه

در ادامه به بررسی، توضیح و آموزش نقاشی با رنگ اکریلیک بر روی سطوح مختلف خواهیم پرداخت.