قیمت محصولات نیوکالر

دی کالر اکریلیک مات

وزن

مصرف کننده (ریال)

1.060 kg کوارت

1,180,000

3.7 kg بیضی

3,870,000

4.3 kg گالن

4,410,000

10.5 kg دبه

10,560,000

21 kg حلب

21,020,000

دی کالر اکریلیک نیم مات

وزن

مصرف کننده (ریال)

1.060 kg کوارت

1,210,000

3.7 kg بیضی

4,030,000

4.3 kg گالن

4,600,000

10.5 kg دبه

11,040,000

21 kg حلب

21,970,000

دی کالر اکریلیک نیم براق

وزن

مصرف کننده (ریال)

1.060 kg کوارت

1,510,000

3.7 kg بیضی

5,000,000

4.3 kg گالن

5,750,000

10.5 kg دبه

13,850,000

21 kg حلب

27,610,000

دی کالر اکریلیک براق

وزن

مصرف کننده (ریال)

1.060 kg کوارت

1,610,000

3.7 kg بیضی

5,410,000

4.3 kg گالن

6,200,000

10.5 kg دبه

14,930,000

21 kg حلب

29,760,000

دی کالر اکریلیک استخری

وزن

مصرف کننده (ریال)

1.060 kg کوارت

1,510,000

4.3 kg گالن

5,750,000

10.5 kg دبه

13,850,000

21 kg حلب

27,610,000

مشکی

وزن

مصرف کننده (ریال)

200 gr

320,000

1.060 kg کوارت

1,240,000

4.3 kg گالن

4,920,000

10.5 kg دبه

12,350,000

21 kg حلب

24,600,000

آکروپلاست(رنگ مخصوص سقف)

وزن

مصرف کننده (ریال)

1.060 kg کوارت

790,000

3.7 kg بیضی

2,570,000

10.5 kg دبه

6,850,000

21 kg حلب

13,600,000

قرمز-آبی-بنفش-نارنجی-سبز-زرد-سفید-فیروزه ای

وزن

مصرف کننده (ریال)

200 gr

410,000

1.060 kg کوارت

1,580,000

گل ماش-قهوه ای-اخرا

وزن

مصرف کننده (ریال)

200 gr

320,000

1.060 kg کوارت

1,240,000

طلایی-برنزی-مسی-طلایی آنتیک

وزن

مصرف کننده (ریال)

200 gr

810,000

1.060 kg کوارت

3,150,000

صدفی-نقره ای-نسکافه ای

وزن

مصرف کننده (ریال)

200 gr

590,000

1.060 kg کوارت

2,270,000

بتونه اکریلیک

وزن

مصرف کننده (ریال)

1.060 kg کوارت

650,000

4.3 kg گالن

2,090,000

رین کالر سیلیکونایز

وزن

مصرف کننده

1.060 kg کوارت

1,180,000

4.3 kg گالن

4,460,000

10.5 kg دبه

10,640,000

21 kg حلب

21,170,000

رین کالر الاستومریک

وزن

مصرف کننده

4.3 kg گالن

5,620,000

10.5 kg دبه

13,560,000

21 kg حلب

27,020,000

تکس اولترا الاستومر

وزن

مصرف کننده

4.3 kg گالن

8,900,000

10.5 kg دبه

22,030,000

21 kg حلب

43,960,000

جهت مناطق آفتابی و خشک

رنگهای نما  سان کالر

وزن

مصرف کننده

4.3 kg گالن

3,540,000

10.5 kg دبه

8,320,000

21 kg حلب

16,530,000

کنیتکس سوپر صادراتی

جهت مناطق رطوبتی

وزن

مصرف کننده

21 kg حلب

10,670,000

چسب بتن ترمیمی

وزن

مصرف کننده

1.060 kg کوارت

1,220,000

4.3 kg گالن

4,730,000

10.5 kg دبه

11,340,000

21 kg حلب

22,580,000

نیوسیل الاستومر (عایق سفید)

وزن

مصرف کننده

1.060 kg کوارت

1,360,000

4.3 kg گالن

5,090,000

10.5 kg دبه

12,250,000

21 kg حلب

24,390,000

لاک اکریلیک (براق و نیم مات)

وزن

مصرف کننده

1.060 kg کوارت

1,410,000

4.3 kg گالن

5,320,000

21 kg حلب

25,300,000

سیلیکون کوت (مات)

وزن

مصرف کننده

1.060 kg کوارت

1,110,000

4.3 kg گالن

4,070,000

21 kg حلب

19,840,000

آستر اکریلیک پوششی

وزن

مصرف کننده

1.060 kg کوارت

650,000

4.3 kg گالن

2,340,000

21 kg حلب

10,740,000

آستر اکریلیک نفوذی

وزن

مصرف کننده

1.060 kg کوارت

450,000

4.3 kg گالن

1,620,000

21 kg حلب

7,030,000

قیمت محصولات نیوکالر (لیست قیمت موقت شرکت نیوکالر نیمه اول اردیبهشت 1402)

دی کالر اکریلیک نیم براق

دی کالر اکریلیک نیم مات

دی کالر اکریلیک مات

مصرف کننده (ریال)

وزن

مصرف کننده (ریال)

وزن

مصرف کننده (ریال)

وزن

1,510,000

1.060 kg کوارت

1,210,000

1.060 kg کوارت

1,180,000

1.060 kg کوارت

5,000,000

3.7 kg بیضی

4,030,000

3.7 kg بیضی

3,870,000

3.7 kg بیضی

5,750,000

4.3 kg گالن

4,600,000

4.3 kg گالن

4,410,000

4.3 kg گالن

13,850,000

10.5 kg دبه

11,040,000

10.5 kg دبه

10,560,000

10.5 kg دبه

27,610,000

21 kg حلب

21,970,000

21 kg حلب

21,020,000

21 kg حلب

دی کالر اکریلیک براق

دی کالر اکریلیک استخری

آکروپلاست(رنگ مخصوص سقف)

مصرف کننده (ریال)

وزن

مصرف کننده (ریال)

وزن

مصرف کننده (ریال)

وزن

1,610,000

1.060 kg کوارت

1,510,000

1.060 kg کوارت

790,000

1.060 kg کوارت

5,410,000

3.7 kg بیضی

5,750,000

4.3 kg گالن

2,570,000

3.7 kg بیضی

6,200,000

4.3 kg گالن

13,850,000

10.5 kg دبه

6,850,000

10.5 kg دبه

14,930,000

10.5 kg دبه

27,610,000

21 kg حلب

13,600,000

21 kg حلب

29,760,000

21 kg حلب

مادر رنگهای اکریلیک
گل ماش-قهوه ای-اخرا قرمز-آبی-بنفش-نارنجی-سبز-زرد-سفید-فیروزه ای مشکی
مصرف کننده (ریال) وزن مصرف کننده (ریال) وزن مصرف کننده (ریال) وزن
320,000 200 gr 410,000 200 gr 320,000 200 gr
1,240,000 1.060 kg کوارت 1,580,000 1.060 kg کوارت 1,240,000 1.060 kg کوارت
رنگهای هنری متالیک 4,920,000 4.3 kg گالن
صدفی-نقره ای-نسکافه ای طلایی-برنزی-مسی-طلایی آنتیک 12,350,000 10.5 kg دبه
مصرف کننده (ریال) وزن مصرف کننده (ریال) وزن 24,600,000 21 kg حلب
590,000 200 gr 810,000 200 gr
2,270,000 1.060 kg کوارت 3,150,000 1.060 kg کوارت بتونه اکریلیک
  مصرف کننده (ریال) وزن
  650,000 1.060 kg کوارت
2,090,000 4.3 kg گالن
رنگهای مخصوص نمای شرکت نیوکالر
تکس اولترا الاستومر رین کالر الاستومریک رین کالر سیلیکونایز
مصرف کننده وزن مصرف کننده وزن مصرف کننده وزن
8,900,000 4.3 kg گالن 5,620,000 4.3 kg گالن 1,180,000 1.060 kg کوارت
22,030,000 10.5 kg دبه 13,560,000 10.5 kg دبه 4,460,000 4.3 kg گالن
43,960,000 21 kg حلب 27,020,000 21 kg حلب 10,640,000 10.5 kg دبه
21,170,000 21 kg حلب
رنگ رین کالر الاستومریک با قابلیت کشسانی 2 میلی متری،از ایجاد ترک های مویی و نفوذ رطوبت در نمای ساختمان جلوگیری می نماید.
رنگ تکس اولترا عمده امولسیونی یک جزئی پایه آبی با رزین اکریلیک کشسان با قابلیت کشسانی 6 میلی متری و مقاومت فوق العاده در برابر ترکهای مویین می باشد.
جهت مناطق آفتابی و خشک خمیر های آب بند و سیلرهای پوششی
رنگهای نما  سان کالر چسب بتن ترمیمی نیوسیل الاستومر (عایق سفید)
مصرف کننده وزن مصرف کننده وزن مصرف کننده وزن
3,540,000 4.3 kg گالن 1,220,000 1.060 kg کوارت 1,360,000 1.060 kg کوارت
8,320,000 10.5 kg دبه 4,730,000 4.3 kg گالن 5,090,000 4.3 kg گالن
16,530,000 21 kg حلب 11,340,000 10.5 kg دبه 12,250,000 10.5 kg دبه
کنیتکس سوپر صادراتی 22,580,000 21 kg حلب 24,390,000 21 kg حلب
جهت مناطق رطوبتی
مصرف کننده وزن سیلیکون کوت (مات) لاک اکریلیک براق
10,670,000 21 kg حلب مصرف کننده وزن مصرف کننده وزن
1,110,000 1.060 kg کوارت 1,410,000 1.060 kg کوارت
4,070,000 4.3 kg گالن 5,320,000 4.3 kg گالن
19,840,000 21 kg حلب 25,300,000 21 kg حلب
آستر اکریلیک پوششی آستر اکریلیک نفوذی
مصرف کننده وزن مصرف کننده وزن
650,000 1.060 kg کوارت 450,000 1.060 kg کوارت
2,340,000 4.3 kg گالن 1,620,000 4.3 kg گالن
10,740,000 21 kg حلب 7,030,000 21 kg حلب