اجرا پروژه عمارت یلان در کرج توسط تیم نیوکالر

این پروژه نقاشی عمارت در کرج توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.