رنگ خانه طرح دار و انواع رنگ های دیواری

رنگ خانه و رنگ دیواری، از موارد مهمی هستند که هنگام بازسازی ساختمان باید به آن توجه شود.  رنگ خانه و رنگ دیواری  اگر به طور اصولی اجرایی شوند، تاثیر زیادی در کاهش هزینه و زیبایی منزل خواهند داشت. رنگ آمیزی خانه باید مطابق با دستورالعمل‌ های استاندارد باشد.
اگر خودتان بخواهید رنگ خانه و رنگ دیواری را اجرا کنید، باید سختی ها و مشکلات آن را هم در نظر بگیرید. برای رنگ آمیزی خانه به وسایل مناسب احتیاج دارید. برای این که سقف را هم رنگ آمیزی کنید باید از نردبان محکمی استفاده کنید.
یکی از مشکلات که هنگام‌ اجرای رنگ خانه با آن روبه رو هستید، مواد شیمیایی مضر در رنگ است. با این وجود هم چنان می توانید رنگ دیواری را خودتان روی دیوار اجرا کنید.
برای کم کردن مشکلات  اجرای رنگ خانه، از ابتدا وسایل مورد نیاز را تهیه کنید. برای مثال برای حفاظت از دست ها و دستگاه تنفسی خود، ماسک و دستکش آماده کنید. در طول رنگ آمیزی شما در معرض انواع مواد شیمیایی قرار خواهید گرفت. با استفاده از ماسک و دستکش خطرات ناشی از این مواد را تا حدودی کاهش می دهید.