نوشته‌ها

نقاشی ساختمان با رنگ روغنی

نقاشی ساختمان با رنگ روغنی

/
قاشی ساختمان با رنگ روغنی می باشد . استفاده از رنگ روغن باعث می شود تا دیوار ساختمان و آپارتمان قابل شستشو شود و می‌توان سالی یکبار آن را به راحتی تمیز کرد .