نیوسیل (خمیر آب بندی آکریلاتی عایق سفید) نیوسیل پوشش و عایقی است مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت، از خواص نیوسیل سرعت در اجرا، تمیزی، دوام و انعطاف پذیری بالا می باشد و جهت آب بندی بر روی سطوحی مانند پشت بام، دیوار، کف آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و حمام به کار برده می شود.
نیوسیل را می توان به عنوان پوشاننده ترک های سطحی موجود و ترک های آینده ساختمان تا ضخامت mm3 در نمای ساختمان استفاده نمود. این محصول را می توان با قلمو ماله و غلطک و …. به روش سرد و مانند رنگ روی سطوح اجرا کرد. پس از پایان کار با نیوسیل شما می توانید از انواع موزائیک، کاشی، سرامیک، سنگ و نظایر آن برای پوشش نهایی استفاده کرد.
همچنین از نیوسیل برای آب بندی نماهای غربی باران گیر استفاده می شود. نیوسیل را می توان با درخواست قبلی به صورت رنگی و سیلیکونایزه سفارش داد.

نیوسیل پوشش و   عایقی است مقاوم   در   برابر نفوذ آب   و   رطوبت . از خواص نیوسیل سرعت   در اجرا , تمیزی  ,   دوام   و   انعطاف پذیری بالا می باشد   و جهت آب بندی برروی سطوحی   مانند پشت بام  , دیوار   ,   کف آشپزخانه   , سرویس های بهداشتی    و حمام   به کار برده می شود .

نیوسیل را می توان  به عنوان  پوشاننده    ترک های سطحی موجود  و  ترک های آینده ساختمان   تا   ضخامت    mm 3   در نمای ساختمان استفاده نمود . این محصول را می توان باقلمو   ,   ماله   و   غلطک    و …   به   روش سرد   و   مانند رنگ   روی سطوح اجرا کرد . پس  از   پایان کار   با   نیوسیل شما   می توانید   از  انواع    موزاییک , کاشی , سرامیک , سنگ  و  نظایر   آن برای پوشش نهایی  ا ستفاده نمایید.همچنین    از   نیوسیل   برای آب بندی   نماهای غربی باران گیر استفاده می شود .

نیوسیل را می توان با  درخواست قبلی به صورت رنگی و سیلیکونایز سفارش داد .